Category Archives: Apps S60v3

SymbianGuru LoudSpeaker v1.0 S60v3 v5 SymbianOS9.x Unsigned Cracked-DiL

General information: LoudSpeaker application works as your car wireless hands free set without any additional hardware. After software installation you will be able to use it immediately instead of your Bluetooth Headset. LoudSpeaker answers your call automatically and turns on the … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Apps S60v3, Apps S60v5 | Thẻ , , , , , , , , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Edumid’s FunSMS v2.6 S60v3v5 J2ME

FunSMS là một phần mềm chat SMS nhắn tin văn bản và có thêm smile hoàn toàn mới. Nếu cả hai người gửi và người nhận tin nhắn có FunSMS cài đặt trên điện thoại của họ, họ có thể trao … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Apps S60v3, Apps S60v5 | Thẻ , , , , , , , , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

FedoroffSoft T-Reminder v3.01.14 S60v3 S60v5

T-Reminder là một chương trình phổ cập cho điện thoại thông minh Symbian. khả năng của nó sẽ nhắc nhở bạn về một loạt các sự kiện bị bỏ lỡ. *Cuộc gọi nhỡ, tin nhắn SMS / MMS tin nhắn, e-mail; … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Apps S60v3, Apps S60v5 | Thẻ , , , , , , , , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?