Category Archives: Apps Maemo

FireFox 1.0 Mobile for maemo

Firefox trên thiết bị di động đầu đã được Mozilla tung ra, là một phiên  bản mã nguồn mở chạy trên nền tảng Maemo của Nokia. Bạn cũng đã biết Mozilla là một hãng rất nổi tiếng lần này mình … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Apps Maemo | Thẻ , | 4 phản hồi